:: ۱۳۹۷ شنبه ۲ تير ۱۰ شوال ۱۴۳۹ :: Saturday 23 June 2018 14:19 تهران - GMT 09:49 
مناسبتها
تبلیغات

پروژه ها
مشارکت در پروژه حسن آباد فشافویه
قابل توجه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران احتراما, به اطلاع اعضای محترمی که تمایل دارند در پروژه حسن آبادفشافویه شهرری مشارکت نمایند, میرساند که جهت پیگیری حقوقی و قضایی به منظور صدور حکم مبنی بر حقانیت این شرکت در مالکیت ملک فوق به مساحت 15000 مترمربع و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی آن, از کلیه اعضاء محترم دعوت به مشارکت بعمل می آید. لذا از اعضایی که تمایل به مشارکت در پروژه مذکور و سهیم شدن در مالکیت آن پس از اخذ حکم قطعی از مراجع قضایی و صدور سند مالکیت آن دارند, تقاضا میشود نسبت به واریز 30.000 ریال بابت هر امتیاز خود بحساب شماره 793087830 نزد بانک کشاورزی شعبه نارنجستان اقدام نمایند. لازم به ذکر است که جهت مساعدت به اعضاء محترم, مقرر گردید سهم مشارکت مذکور طی سه قسط تا تاریخهای 1396/09/30 و 1396/12/29 و 1397/06/30 پرداخت گردد. جهت اطلاعات بیشتر با دفتر شرکت تماس حاصل نمایید. بدیهی است عدم واریز اقساط مذکور, به معنی عدم تقاضای مشارکت عضو بوده و فرد مزبور هیچگونه حقی در پروژه فوق در حال و آینده نخواهد داشت.

ایجاد کانال تلگرامی
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران تقاضا میشود جهت عضویت در کانال تلگرامی برای اطلاع رسانی شرکت باذکرنام ونام خانوادگی وشماره همراه تلگرامی خود یک پیام تلگرامی به شماره 09123023588 ارسال فرمایند."ضمناً عزیزانی که شماره تلگرامی ندارند میتوانند شماره تلگرامی یکی ازاعضای خانواده خودرااعلام فرمایند"باتشکر وسپاس
   اخبار


آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مذكور ميرساند ، مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم اين شركت راس ساعت 15 بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ 01/06/1396به نشاني: تهران خیابان آزادی خیابان آذربایجان روبروی بیمارستان شهریار پلاک 1041 طبقه همکف حسینیه خویی ها برگزار ميگردد. 1- از كليه اعضاء محترم دعوت ميگردد در جلسه مذكور حضور بهم رسانيده ودر صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع فوق حضور یابد ، می تواند یک نماینده تام الاختيار بصورت مكتوب معرفي نمايند، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه راٌی و هر شخص غیر عضو یک راٌی خواهد بود، متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 48 ساعت قبل از مجمع به همراه نماینده خود به دفتر تعاونی مراجعه و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد . 2- اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء تعاوني رسميت مي يابد وتصميماتي كه در اين مجمع اتخاذ مي گردد براي كليه اعضاء (اعم از غايب و مخالف) نافذ و معتبر خواهد بود. شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران دستور جلسه: - گزارش هيات مديره و بازرسین - تصويب صورتهاي مالي سال 1395 - تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 - گزارشی از طرح شکایت تعدادی از مالکین فاز یک مجتمع شهید دهقانی (شهرری) - انتخاب بازرسی
آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت اول)
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول) روزنامه جمهوری صفحه 7 مورخ 1396/4/10 شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مذكور ميرساند ، مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول اين شركت راس ساعت 15 بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ11/05/1396 به نشاني: تهران خیابان آزادی خیابان آذربایجان روبروی بیمارستان شهریار پلاک 1041 طبقه همکف حسینیه خویی ها برگزار ميگردد. 1- از كليه اعضاء محترم دعوت ميگردد در جلسه مذكور حضور بهم رسانيده ودر صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع فوق حضور یابد ، می تواند یک نماینده تام الاختيار بصورت مكتوب معرفي نمايند، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه راٌی و هر شخص غیر عضو یک راٌی خواهد بود، متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 48 ساعت قبل از مجمع به همراه نماینده خود به دفتر تعاونی مراجعه و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد . 2- اعضایی که درخواست کاندیداتوری بازرسی تعاونی را دارند موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر بمدت یک هفته فرم درخواست را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز تحویل دفتر تعاونی گردد . 3- اين مجمع با حضور نصف + يك اعضاء تعاوني رسميت مي يابد وتصميماتي كه در اين مجمع اتخاذ ميگردد براي كليه اعضاء (اعم از غايب ومخالف) نافذ ومعتبر خواهد بود. شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران دستور جلسه: - گزارش هيات مديره و بازرسین - تصويب صورتهاي مالي سال 1395 - تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 - گزارشی از طرح شکایت تعدادی از مالکین فاز یک مجتمع شهید دهقانی (شهرری) - انتخاب بازرسین


اطلاعیه انعقاد قرارداد
بدینوسیله باطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران میرساند جهت انعقاد قراردادلواسان"مرحله دوم"وپروژه زائرسرای مشهد وپرداخت هزینه های جاری شرکت طبق مصوبه مجمع عادی مورخ 31تیر 1395 براساس لیست ذیل به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.لذا قبل ازمراجعه جهت هماهنگی ومیزان پرداختی براساس امتیاز خود باشماره همراه 09126971575 ویا شماره تلفن66375364ویا با شماره تلگرامی 09123023588 بامدیرعامل شرکت تماس/ارتباط برقرار نمایید.ضمناً متذکرمیگردد جهت سهولت درانجام امور ،اعضای محترمی که اسامی آنان درلیست میباشد تماس حاصل نمایند.ترجیحاً از طریق تلگرام ارتباط برقرار نمایید.
لیست اعضاء جهت انعقادقرارداد
ازتاریخ 1395/07/17 لغایت 1395/07/19 نام اعضاء: / آبنیکی ابراهیم/ آبنیکی شعبانعلی/ آبنیکی عباس/ آثم حسین/ آجورلو فاطمه/ آخشیجانی قدرت ا../. آذرپرند ابوالقاسم/ آذرهمایون تقی/ آرمیون قربانعلی/ آزادپرور علیرضا/ آزاده رنجبر صدرا.../ آزاد رنجبر مرتضی/ آزادی مجتبی/ آزادیان سعید/ آشتیانی عراقی محمد/ آفرین رضا/ آقاجان اشکوری پرویز/ آقاخانی_محمدرضا/ آقازاده یامچلو برجعلی/ آقامحسنی احمد/ آقايي حمیدرضا/ آقایی قلعه شاهرخی حسین/ آقایی حسین/ ابراهیم نیاءباغان اقدس/ ابراهیمی ازندریانی علی احمد/ ابراهیمی زاده هدش عباس/ ابراهیمی حسن/ ابراهیمی علی/
ایجاد کانال تلگرامی
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران تقاضا میشود جهت عضویت در کانال تلگرامی برای اطلاع رسانی شرکت باذکرنام ونام خانوادگی وشماره همراه تلگرامی خود یک پیام تلگرامی به شماره 09123023588 ارسال فرمایند."ضمناً عزیزانی که شماره تلگرامی ندارند میتوانند شماره تلگرامی یکی ازاعضای خانواده خودرااعلام فرمایند"باتشکر وسپاس
آخرین مهلت مشارکت درپروژه لواسان
درمجمع 1395/04/31 بنابه درخواست اعضای محترم شرکت ، واریزی پروژه لواسان تاتاریخ 1395/05/15 تمدید گردید.
لیست اعضای منتخبین هیات مدیره وبازرسین شرکت در مجمع 1395/04/31
منتخبین اعضای هیت مدیره شرکت درمجمع عادی 1394/04/31 ازمجموع 382رای ماخوذه: 1- آقای مهرزاد معارفی 332 رای عضو اصلی 2- آقای سلطان رضا سلطان کریمی 299 رای عضو اصلی 3- آقای محمد ثامنی راد 245 رای عضو اصلی 4-سید محمدعلی یاسینی 223 رای عضو اصلی 5- علی اصغر همتی 202 رای عضو اصلی 6- بهرام زمانی 166 رای عضو علی البدل 7-سید قادرغفوری 130رای عضو علی البدل منتخبین بازرسین 1- سید ابوطالب موسوی 225 رای بازرس اصلی 2- محمدرضا فیروزی بازرس اصلی 3- مسعودملاصالحی بازرس علی البدل
نحوه اطلاع رسانی شرکت به اعضاء
بسمه تعالی درمجمع عادی مورخ 31/04/1395 مقررگردید ازاین تاریخ کلیه اطلاع رسانی شرکت علاوه بر روزنامه رسمی شرکت"روزنامه جمهوری اسلامی ایران "از طریق پیامک یاسایت یاشبکه های مجازی(تلگرام)اقدام مقتضی بعمل آید.
تغيير محل دفتر شركت
بسمه تعالي بدينوسيله باطلاع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران ميرساند محل جديد دفتر اين شركت به نشاني ذيل تغيير يافته واين شركت بدليل جابجايي واسقرار كامل از روز شنبه مورخ 24/12/1392 آماده پاسخگويي وپذيراي شما عزيزان گرانقدرميباشد. پيشاپيش از همكاري صميمانه كليه اعضاي محترم تشكر وقدرداني ميگردد. ضمناًجهت برقراري ارتباط باشركت: 1- نشاني جديدمحل شركت:تهران خيابان آزادي روبروي وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ،كوچه آشيان پلاك 4 طبقه دوم واحد 4 2-آدرس پست الكترونيك شركت:info@tmjkt.ir 3- آدرس وب سايت شركت :www.tmjkt.ir 4- شماره هاي تماس ودورنگارشركت:66375364-021 - 66376236-021 شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران
 اعضاء
 
نام کاربری

کلمه عبور

  

  آمار بازدید