:: ۱۳۹۶ سه شنبه ۹ خرداد ۰۵ رمضان ۱۴۳۸ :: Tuesday 30 May 2017 11:38 تهران - GMT 07:08 
مناسبتها
تبلیغات

   اخبار
مرحله چهارم
تاریخ مراجعه 8/8/1395الی 19/08/1395 حاج میرزائیان_محمد/ حاجی اصغر_محمد/ حاجی زاده فلاح_مهرداد/ حاجیان_مصیب/ حاجیلو_عزت ا../. حامدغلامشاهی_حسین/ حامدی اوغول بیک_علی اشرف/ حبیب پورمهربانی_زینب/ حبیبی_رسول/ حجازی_رضا/ حجازی_علی/ حجازی_علیرضا/ حدیدی_مهدی/ حسن آبادی_غلامرضا/ حسندوست سرمست_علیرضا/ حسنعلی بیک_غلامرضا/ حسنی احمد آیاد_امیر محمد/ حسنی_حسین/ حسنی_حسین/ حسنی_محسن/ حسین شاهی_علی/ حسین مردی_رضا/ حسینی شریف_سیداحمد/ حسینی صفا_حسام الدین/ حسینی_داود/ حسینی_سید اصغر/ حسینی_سیداحمد/ حسینی_سیدحسن/ حسینی_سیدعلاالدین/ حسینی_سیدمجید/ حسینی_علی/ حسینی_مجید/ حق گو_شمس ا.../ حمزه خانی_محمدرضا/ حمیدی_فاطمه/ حمیدی_قربان/ حنانی_حمید/ حنانی_محمدکاظم/ حیدری دهوئی_مصیب/ حیدری رهنی_غلامرضا/ حیدری سزنقی_مرضیه/ خانی جوی آبادی_داود/ خانی_حمید/ خانی_سعید/ خردفلاح_حسن/ خزایی_علی/ خزایی_فریبرز/ خنجری آزاد_سیدمحمدرضا/ خواجه نصیری_محمدعلی/ خواصی صاحبی_اکبر/ خیراندیش_علیرضا/ داداش زاده مهربانی_محمد/ دامنی_عزت اله/ داودی_داود/ دبیری_حسین/ درداری_شهرام/ درده_احمد/ درگاهی کردکندی_بیژن/ درویشی_محرم/ دمیرچی_مهدی/ دمیرچی_یدا.../ دهبان_مجید/ دهقان_صفر/ دهقانزاده_احمد/ دهقانی_محمدحسن/ دیهیم فرد_محمد/ راسخی_عبدالحمید/ ربیعی هاشمی_سیدعبدا.../ ربیعی_علی اصغر/ رجبی پاشاکی_غلامرضا/ رجبی_محمود/ رحمانی قرانقيه_منوچهر/ رحمتی زنجان لفوت_حسین/ رحمتی_رحیم/ رحیلی_سعید/ رحیم نواز_رضی/ رحیمی مهر_عباس/ رحیمی_صادق/ رحیمی_علیرضا/ رستگارمقدم_امیر/ رستم پناهی_بهنام/ رشیدی آشتیانی_ناصر/ رشیدی_مصطفی/ رضائی کلج_عبدالکریم/ رضائی_عیسی/ رضائی_قاسم/ رضائی_محمدرضا/ رضائی_مریم/ رضائی_مهدی/ رضاپور_ناصر/ رضاخانی_مسعود/ رضوی_سیدامیر/ رفعت نیا_حسین علی/ رفعتی موبندانی_محمد/ رمزعلی_علی اکبر/ رمزی_علیرضا/ رمضانخانی_اباذر/ رمضانخانی_موسی/ رنجبران بنه کهل_غلام عباس/ رنجبرتوکلی_جواد/ رنجبرتوکلی_علی/ رودگری_حجت/ روزبهانی_منیر/ روستایی_یحیی/ روشندل_عباس/ روشندل_محمد/ زارع سیف آباد_مهدی/ زارع_مصطفی/ زارعی حبیب ابادی_عباس/ زاهدی_محسن/ زرشکی_محمودرضا/ زلفی گل خطمی_مهدی/ زمانی علویجه_حسن/ زمانی_بهرام/ زواره فلاح_حسین/ زواره_محمدرضا/ زینعلی_شکرا.../ ساریخانی قلعه باباخا_محمدرضا/ ساریخانی گماسائی_احدا.../ سبحانی پروج_آقاعلی/ سبحانی_محمدرض/ا سبزمکان_عیدعلی/ ستایش صناعی_نقی/ سرآبادانی_ابوالقاسم/ سرآبادانی_عبدالحسین/ سرحدی_سیدمحمد/ سعادتی_عباس/ سعیدی پور_جواد/ سعیدی_ابوالفضل/ سفیدی ثمرین_تقی/ سلطان کریمی_سلطان رضا/ سلطانیان_ناصر/ سلماني_پرویز/ سلیم جو_علی/ سلیمانپور گیلان_جلال/ سلیمانی دستجردی_عباس/ سمیعی زفرقندی_مهدی/ سمیعی قصرالدشتی_عبدالعلی/ سمیعی_کریم/ سهرابی_امان ا.../ سهیلی فر_مهدیه/ سکندری خانیکی_داود/ سیامکی_فرهاد/ سیدنجفی_میرحجت/ سیفی_زهرا/ سیلسپور_عبداله/ سینکاکریمی_حسین/ شادکام_عباس/ شاه محمدی_حسین/ شاکراق قلعه_جواد/ شاکری صحن سرائي_قاسم/ شایان_خلیل/ شایسته پرتو_رضا/ شجاع_مصیب/ شجاعی گهر_ولی اله/ شفیعی نژاد_سیداحمد/ شفیعی ثابت_ناصر/ شفیعی_غلامعلی/ شماخی_اسدا.../ شماخی_رضا/ شماخی_مرتضی/ شماخی_وجیهه ا.../ شهبازی_وحید/ شهودطلب_محسن/ شکاری_محمدرضا/ شکری_حسن/ شکیب_جعفر/ شیرازی_اسحق/ شیرازی_عبدالرضا/ شیری_مهدی/ صاحبدل_مرتضی/ صادق بیگی_علیرضا/ صادقی_باقر/ صادقی_حسین/ صادقی_فرهاد/ صارمی_احمد/ صارمی_حمید/ صارمی_سعید/ صالحی_بابامراد/ صالحی_حسن/ صحیحی بنیس_سارا/ صراف_نجف/ صفت بقا_حمید/ صفرپور_مهدی/ صفرزاده_اقبال/ صفرزاده_سعید/ صفری_عظیم/ صمدزاده_غلامحسن/ صمدی_عطاءالله/ صیادی_عبداله/ صیادی_مجتبی/ ضیائی_محمد/ طاغونی_ایمان/ طالبی_ابراهیم/ طاهری شریفی_غلامرضا/ طاهری کلی_آرزو/ طاهری_احمد/ طبائی_سید علی/ طباطیایی_سیدمحمد/ طبایی_سید حامد/ طبایی_سیدجلیل/ طبرسا_زهره/ طبسی_حسن/ عابدی_محرم/ عابدینی_قربانعلی/ عبادی پور_احمد/ عبادی انزابی_جابر/ عبادی_جمشید/ عباسپور_رحیم/ عباسی دهسری_رضا/ عباسی_محمدرضا/ عبدالحسینی_داود/ عبدالملکی_حسین/ عبدالهی مشکانی_اسیه/ عبدالهی_جعفر/ عبدالهی_حسین/ عبدالهی_محمد/ عبدالهی_محمدمهدی/ عبدلی اباتری_قاسم/ عبدی پورکلخوران_صغری/ عبدیان_محمدرضا/ عرب باقری_ناصر/ عرب مقصودی_ابوالقاسم/ عرب_محمدرضا/ عربی_محمد/ عرفان منش_محمدعلی/ عرفانی علی اکبري_اصغر/ عزیزخانی_ابراهیم/ عزیزخانی_رسول/ عزیزی شمامی_عبدالرضا/ عزیزی_علیرضا/ عزیزی_محمدعلی/ عسگری گچوسنگی_عباس/ عسگری کچوسنگی_محمد/ عشریه_کاظم/ عطائی لیسار_اباذر/ عظیمی افضل_محمد/ عظیمی_سرتیپ/ عظیمی_فریده/ علنچری_احمد/ علی اکبری سراجه_احمد/ علی بلندلو_رجبعلی/ علی مددی_غلامعلی/ علی مرادی_محمد/ علیپوردرامي_شکرا.../ علینژاد_عباس/ علینی_محسن/ عنایتی_محمدحسن/ عونی_علی/ غفاری_نعمت اله/ غفوری جهزدانی_سیدقادر/ غلامی_خسرو غلامی_شیوا/ فتاحی_علیرضا/ فتحی نوران_علی/ فتحی نوران_محسن/ فتحی_سعید/ فخاری_محمد/ فدائی سردهائی_حسن/ فراتی_حسین/ فرازنده مهر_سیدمحمد/ فراهانی_ابراهیم/ فردوسی زاده_نعمت اله/ فرضی پور_سمیه/ فرهمند_احمد/ فرهمنداباتری_رحمت/ فروغی_علی اکبر/ فعله گری_مهدی/ فغانی_علی اکبر/ فقیهی_علی اصغر/ فلاح آدراني_نبی اله/ فلاح رفیع_نصرت الله/ فلاحتی چیمه_مصطفی/ فلاحی_داود/ فولادی_بهرام/ فکری_ایوب/ فیروز_پرویز/ فیروززارع_محسن/ فیروزی_محمدرضا/ فیضي_شمس الدین/ فیضی_کیهان/ فیوضی گیلانی نصراله آبادی_حسن/ قائمی پناه_خداداد/ قاسم نژاد_محرم/ قاسمی_تیمور/ قاسمی_عباس/ قاسمی_مرتضی/ قامه_پیروز/ قدمی_ولی ا.../ قدیمی_ابراهیم علی/ قدیمی_معصوم/ قراخانلو_ابوالفضل/ قراگوزلوفرهاد_خلیل/ قربانی_اعظم/ قربانی_رمضانعلی/ قره داغی_ذبیح ا.../ قلی آبادی_نوروزعلی/ قلیچ خانی_علیرضا/ قلیزاده میشامندانی_سعید/ قلیزاده_صفرعلی/ قنبرپوردافچاهی_یعقوب/ قنبری_رضا/ قهاری_محمود/
لیست مرحله سوم
تاریخ مراجعه 1/8/1395الی 5/8/1395 بابزن_لقمان/ بابائیعابد_علی اکبر/ بابائی-رضا بابارحیم-محمد/ بابازاده*جعفر/ باجمالو-اکبر/ بارخانهچی_حمیدرضا/ باغبانی یزدی_حسین/ نعمت اله-باقری حسین آباد/ باقری خوش_صفرعلی/ باقریخوش_عباس باهوطرودیاسدا..../ بختیاری قلعه-محسن/ بخشور-حسین/ بخشور/_رحیم بدرلو-محمدتقی/ بذرپور-اکبر/ براتی طرقی_ابوالقاسم/ برجی-الهیار/ برزوئی-داود/ برنجی اردستانی-رحیم/ برنده/ سیفی سراب_مهدی بصیری-خداداد/ بلخم-ابوالفضل/ بهفروزی_علیرضا/ بهرامی گرجی_اکبر/ بهرامیگرجی_حسن/ بهرامی-احمد/ بهرامی-حمیدرضا/ بهزاد-احمد/ بهشتی بنه کهل-محمد/ بهشتی-ستار/ بهشتیان-مریم/ بوربور-حمیدرضا/ بیکلری آشتیانی_حسن/ بیات_جواد/ بیات_فرشید/ بیات-عباس/ بیدل-حسن/ بیرامی-یوسف بیگدلی/_محس/ن پارساکیا-محمدرضا/ پازکی-رجبعلی/ پاشائی_الهام/ پاشائی_فرهاد/ پرمون/_مسلم پژمان-ایرج/ پناهنده-محسن/ پناهی راد_ناصر پناهی-ناصر/ پهلوانپور-عباسعلی/ پوراسدیان/_-اکبر/ پورجعفری-مسلم/ پوردهنده-رضا/ پورزارع-سیدابوالقاسم/ پورعباسوند_اکبر/ پورعرب-محمدرضا/ پورعلی_نقی/ پیچگاه-نادعلی/ پیچکار-ناصر/ پیروز-جواد/ تاجیک-محمدحسین/ تارتار-علیرضا/ تبرزن_فریدون/ تپاک-سجاد/ ترابی سفیدآبی_غلامرضا/ ترابی-اتناالسادات/ ترکاشوند/_تقی ترکاشوند_طاهره/ ترکاشونددهنو-تاجدولت/ تشکری آقبلاغی_محمدباقر/ تفرشی-شهربانو/ تقدیسی-مسعود/ تقوائی-محمد/ تقی زاده ابربک_نادر/ تکلونیا-کیومرث/ تیرانداز-عبدالحسین/ ثامنی راد_محمد/ ثانی نیا_حسن/ جامهدر_ناصر/ جریان-احمد/ علی اصغر - جزء وزیری/ جعفری کماسائی_حجت ا.../ جعفری-ایرج/ جفائی-نجفعلی/ جلالی-حمیدرضا/ داود- جلیل نژاد/ جمالی-غلامرضا/ جمشیدی-حسین/ علی اصغر- جنیدی پور/ جوادی-داریوش/ جوان بخت_محمد/ جولائی-منصو/ر چراغی-علیرضا/ چلبی ملاجق _ابراهیم/ چهاردولی-حمیدرضا/ چیذری-علی اصغر/
لیست اعضاء جهت انعقاد قرارداد مرحله دوم
تاریخ مراجعه 1395/07/24 الی 1395/07/28 ابراهیمی محمد/ ابراهیمی محمود/ ابوالحسنی زاده/ یونسعلی اثباتی سکینه/ اجودانی محمودرضا/ احتشامی مهری/ احسانی سبحانقلی/ احمدآبادی محمدرضا/ احمدپور اصغر/ / احمدی آذر محمدعلی احمدی علی/ احمدی احمد/ احمدی احمد/ احمدی اسماعیل/ احمدی اکرم/ احمدی جعفر/ احمدی جمال/ احمدی حسین/ احمدی داود/ احمدی رحمت اله/ احمدی رضا/ احمدی قدرت اله/ احمدی مهدی/ احمدی ناصر/ اختیاری پریخانی علی/ اردوخانی محمدرضا/ ارفعی ممان ابراهیم/ ازگلی محسن/ ازی محمد حسین/ استادزاده بجستانی اکبر اسدپورمرکیه کاظم/ اسفندیار یحیی/ / اسلام نژاد احد اسلام نژادسقرلو داود/ اسلامی امیرآبادی محمدرضا/ اسلامی خوزاني نعمت اله/ اسلامی فر غلامحسن/ اسلامی قلعه جوق اباصلت/ اسکندری اسفندیار/ اسکندری داود/ اشراقی محمد/ اشرف زاده شیرازی سیدعلیرضا/ اصغریاصغری پاسکیایی فرخنده/ اصل/ زارع ایوب اعتراضی قاسم/ افراسیابی سعد/ اقبالی جعفر/ الیاسیان فاطمه/ امام جمعه زاده محمدرضا/ امامقلی فتح/ اله امامی/ فردامامعلی امامیان امیرمنصور/ امیرلو حسین/ امیری محمود/ امین زارع فریدون/ انصاری جلیل/ انصاری خیراله/ اوجی علیرضا/ اکبرپورکلانکلای رضاقلی/ اکبری رکن آبادی حسن/ اکبری شریف عباس/ اکبری نژاد ابراهیم/ اکبری غلامعلی/ ایرانپور علی/ ایراندوست حسن/ ایرانیان محمد/ ایروانی محمد/ ایروانی مصیب/ ایریلوزاده رضا/ ایزدی جمال/ ایمانی حسین/ ایمنی سیدمحمد/ اینانلو عباس/
اطلاعیه انعقاد قرارداد
بدینوسیله باطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران میرساند جهت انعقاد قراردادلواسان"مرحله دوم"وپروژه زائرسرای مشهد وپرداخت هزینه های جاری شرکت طبق مصوبه مجمع عادی مورخ 31تیر 1395 براساس لیست ذیل به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.لذا قبل ازمراجعه جهت هماهنگی ومیزان پرداختی براساس امتیاز خود باشماره همراه 09126971575 ویا شماره تلفن66375364ویا با شماره تلگرامی 09123023588 بامدیرعامل شرکت تماس/ارتباط برقرار نمایید.ضمناً متذکرمیگردد جهت سهولت درانجام امور ،اعضای محترمی که اسامی آنان درلیست میباشد تماس حاصل نمایند.ترجیحاً از طریق تلگرام ارتباط برقرار نمایید.
لیست اعضاء جهت انعقادقرارداد
ازتاریخ 1395/07/17 لغایت 1395/07/19 نام اعضاء: / آبنیکی ابراهیم/ آبنیکی شعبانعلی/ آبنیکی عباس/ آثم حسین/ آجورلو فاطمه/ آخشیجانی قدرت ا../. آذرپرند ابوالقاسم/ آذرهمایون تقی/ آرمیون قربانعلی/ آزادپرور علیرضا/ آزاده رنجبر صدرا.../ آزاد رنجبر مرتضی/ آزادی مجتبی/ آزادیان سعید/ آشتیانی عراقی محمد/ آفرین رضا/ آقاجان اشکوری پرویز/ آقاخانی_محمدرضا/ آقازاده یامچلو برجعلی/ آقامحسنی احمد/ آقايي حمیدرضا/ آقایی قلعه شاهرخی حسین/ آقایی حسین/ ابراهیم نیاءباغان اقدس/ ابراهیمی ازندریانی علی احمد/ ابراهیمی زاده هدش عباس/ ابراهیمی حسن/ ابراهیمی علی/
ایجاد کانال تلگرامی
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران تقاضا میشود جهت عضویت در کانال تلگرامی برای اطلاع رسانی شرکت باذکرنام ونام خانوادگی وشماره همراه تلگرامی خود یک پیام تلگرامی به شماره 09123023588 ارسال فرمایند."ضمناً عزیزانی که شماره تلگرامی ندارند میتوانند شماره تلگرامی یکی ازاعضای خانواده خودرااعلام فرمایند"باتشکر وسپاس
آخرین مهلت مشارکت درپروژه لواسان
درمجمع 1395/04/31 بنابه درخواست اعضای محترم شرکت ، واریزی پروژه لواسان تاتاریخ 1395/05/15 تمدید گردید.
لیست اعضای منتخبین هیات مدیره وبازرسین شرکت در مجمع 1395/04/31
منتخبین اعضای هیت مدیره شرکت درمجمع عادی 1394/04/31 ازمجموع 382رای ماخوذه: 1- آقای مهرزاد معارفی 332 رای عضو اصلی 2- آقای سلطان رضا سلطان کریمی 299 رای عضو اصلی 3- آقای محمد ثامنی راد 245 رای عضو اصلی 4-سید محمدعلی یاسینی 223 رای عضو اصلی 5- علی اصغر همتی 202 رای عضو اصلی 6- بهرام زمانی 166 رای عضو علی البدل 7-سید قادرغفوری 130رای عضو علی البدل منتخبین بازرسین 1- سید ابوطالب موسوی 225 رای بازرس اصلی 2- محمدرضا فیروزی بازرس اصلی 3- مسعودملاصالحی بازرس علی البدل
نحوه اطلاع رسانی شرکت به اعضاء
بسمه تعالی درمجمع عادی مورخ 31/04/1395 مقررگردید ازاین تاریخ کلیه اطلاع رسانی شرکت علاوه بر روزنامه رسمی شرکت"روزنامه جمهوری اسلامی ایران "از طریق پیامک یاسایت یاشبکه های مجازی(تلگرام)اقدام مقتضی بعمل آید.
تغيير محل دفتر شركت
بسمه تعالي بدينوسيله باطلاع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران ميرساند محل جديد دفتر اين شركت به نشاني ذيل تغيير يافته واين شركت بدليل جابجايي واسقرار كامل از روز شنبه مورخ 24/12/1392 آماده پاسخگويي وپذيراي شما عزيزان گرانقدرميباشد. پيشاپيش از همكاري صميمانه كليه اعضاي محترم تشكر وقدرداني ميگردد. ضمناًجهت برقراري ارتباط باشركت: 1- نشاني جديدمحل شركت:تهران خيابان آزادي روبروي وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ،كوچه آشيان پلاك 4 طبقه دوم واحد 4 2-آدرس پست الكترونيك شركت:info@tmjkt.ir 3- آدرس وب سايت شركت :www.tmjkt.ir 4- شماره هاي تماس ودورنگارشركت:66375364-021 - 66376236-021 شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران
 اعضاء
 
نام کاربری

کلمه عبور

  

  آمار بازدید